Pomáháme hudebníkům růst

MOBILNÍ APLIKACE

Cvičení na nástroj může být také zabavné

Aplikace Noutee je průvodce při cvičení na hudební nástroj. Nenahrazuje dosavadní způsoby cvičení s notami, ale skrze interaktivitu s mobilním zařízením rozšiřuje jejich možnosti a podporuje rychlejší a zábavnější cestu k jejich naučení se.

Mobil/tablet nemusí být jenom na komunikaci, ale jeho možnosti se dají využít k podpoře talentu dítěte a jeho hudebního růstu.

HUDEBNÍ HRY

Rozvíjej se hravým způsobem

Cvičení na nástroj je náročná a často nudná činnost. Opakovat několikrát jednu skladbu není pro psychiku dítete/hudbeníka vůbec jednoduché. Hudební hry vám ukazují možnosti, jak do cvičení na nástroj přinést více hravosti a kreativity, a tím upoutat pozornost dítěte a podpořit jeho učební proces. Hudební hry:

  •  pracují s trémou
  • učí správnému držení nástroje
  • přinášejí nové a zajímavé způsoby cvičení
  • podporují radost z hraní a cvičení
  • ukazují cestu ke kreativitě a improvizaci

Jsou aplikovatelné na jakýkoliv nástroj. Mohou s nimi pracovat učitelé hry na nástroj, rodiče a také hudebníci. 

Pro koho to děláme

Méně práce pro vás a více zábavy pro žáky! 

Navíc vyškolení v rámci akreditovaného programu. 

Chcete, aby vaše dítě rádo hrálo na nástroj?

S námi se z cvičení stane jeho koníček.

Hudebka? To je od teď hravá appka ve tvém mobilu.

Proč to děláme

Filozofie naší snahy - když dítě hraní baví, nemusíme ho již dále motivovat ani nutit.

Chceme být inspirací pro hudebníky a učitele v tom, jak přinést více radosti a zábavy do náročného procesu cvičení a taky ukázat, že tréma a strach nejsou na vystoupeních nutné. Vytváříme k tomu nejen nové přístupy k cvičení na nástroj a vyučování hudby, ale také organizujeme školení pro učitele a workshopy pro veřejnost.  

Školení 

Akreditovaná školení pro učitele

Máte zájem se naučit používat Hudební hry nebo aplikaci via2art? 
Rádi vás přijedeme vyškolit do vaší školy, nebo se můžete zúčastnit školení organizovaných ve vybraných městech.


Workshopy

Strach z veřejného vystupovaní a jiné

Pro širokou veřejnost organizujeme workshopy o trémě a strachu z veřejného vystupování. Zúčastnit se jich mohou hudebníci, ale také kdokoliv jiný, kdo má problém vystupovat na veřejnosti.