Pro rodiče

Cvičení na nástroj může vaše dítě bavit, nevěříte? 

Z nějakého důvodu jste vaše dítě přihlásili na hudební nástroj, což s sebou přináší i nutnost na něj cvičit. Ideální stav by byl, kdybychom dítě do hraní nemuseli nijak nutit a hrálo by samo. Realita je ale častokrát úplně jiná. Dítě na nástroj hrát nechce, nebaví ho to, co hraje, a my musíme začít používat všelijaké motivační postupy založené na zákazu a odměně. 

Našim prvotním zájmem by mělo být, aby dítě mělo pozitivní vztah k nástroji - dokázalo kreativně cvičit a s hudbou si hrát. Jakmile toho dosáhneme, začne samo mít o hraní na nástroj zájem. Co je to hravé a kreativní cvičení?

Tomu, jak by dítě mělo správně cvičit, se věnuje velmi malá pozornost. Jaksi se samozřejmě předpokládá, že dítě ví, co se pod tím myslí, když učitel řekne "Nacvič to...". Většinou zůstane při prvním jednoduchém způsobu, který objeví, a tím je opakování. Opakuje skladbu/místo, dokud neusoudí, že už to umí, tzn. hraje bez chyby. To je naprosto v pořádku, pokud by tento způsob cvičení nepoužívalo vždy. Problematické na tom je, že dítě s jeho častou aplikací ztrácí pozornost (nekoncentruje se na to, co právě dělá - hraje automaticky) a nám rodičům to prezentuje jako "mě to nebaví".

Rozmanitost, kterou vám nabízíme v Hudebních hrách a mobilní aplikaci via2art, pomůže dítěti rozbít staré návyky, automatický způsob cvičení a hravou formou upoutat jeho pozornost (na to, co právě dělá). Domácí cvičení je nejdůležitější část přípravy hudebníka. Jak a kolik cvičí, se přímo promítá do jeho výkonu. Tak proč mu v tom nepomoct? 

Hudební hry vám dávají možnost, jak pracovat se svým dítětem hravou formou a přitom se stále učit. Při jejich aplikaci se pracuje s tím, co má dítě za úkol doma nacvičit. Do procesu cvičení se můžete aktivně zapojit také vy a zahrát si s ním některé hry. Přitom je jedno, jestli umíte hrát na hudební nástroj, nebo ne. Podpořte talent svého dítěte hravou formou, která ho rozvíjí nejenom v hudbě ale také v kreativitě a sebevědomí. 


V dnešní době pokládáme aplikaci via2art za jedinečnou možnost, jak přitáhnout pozornost dětí k hudbě, přestože konkurence, v podobě jiných snadněji se naučitelných her (aktivit) je velká. Je třeba dětem jít naproti a podpořit způsobem, který je jim blízký. Mobilní aplikace je výbornou formou jak toho dosáhnout - zaujmout je, inspirovat a hlavně udržet delší dobu s nástrojem. Čas, který s nástrojem stráví, pak nebudou vnímat jako ztracený a zbytečný.

Neodsuzujme děti za to, že mobil používají jenom na hraní a komunikaci, ale ukažme jim, jak jej využít k podpoře jejich růstu a talentu.