Učitel a škola

Škola hrou nemusí být jenom prázdná fráze, nevěříte? 

Škola hrou je pojem, který je dnes sice populární, ale málokde se skutečně i aplikuje.
Spojení učení a hry přináší nejen rozvoj, který je pro žáky důležitý, ale také jejich spokojenost, úsměv a radost. A to je smysl našich projektů - Hudebních her a mobilní aplikace Via2Art.
Přinášíme z psychologické praxe do vyučování hudby už roky používané postupy. Rozvoj se děje skrze zážitek, který je pro žáka poučením, inspirací a novou zkušeností.

Hudební hry se dají jednoduše aplikovat nejen v průběhu vyučování jakéhokoliv hudebního nástroje, ale také zadávat na domácí cvičení. Pracuje se s tím, co žák právě cvičí, a podle typu problematiky se vybírají hry a úkoly. Ty jsou rozděleny podle kategorií na: podpora cvičení, zábavné způsoby cvičení s nástrojem nebo bez, držení nástroje a těla, před vystoupením a improvizace. Hry nemusí hrát jen žák, ale může se k němu připojit také učitel.

Hudební hry pracují také s trémou a pomáhají žákům lépe se uvolnit na svých vystoupeních, což má pozitivní dopad na jejich hru a vztah k nástroji.

Mobilní aplikace Via2Art posouvá ještě dál Hudební hry a jejich filozofii. Je vytvořená pro žáka tak, aby mu při domácím cvičení pomáhala s učením se not, které má nacvičit. Rozšiřuje jejich možnosti a přidává jim další nové funkce.

Všichni víme, že domácí příprava je základním kamenem růstu každého hudebníka. Čím je kvalitnější, tím rychleji postupuje. Aplikace v nějaké míře nahrazuje zkušeného rodiče, který umí dítěti poradit, ukázat mu chyby, pomoci v jejich nápravě a hravým způsobem jej přitáhnout k delšímu kontaktu s nástrojem. Při plnění různých úkolů se žák zabaví, nenuceným způsobem cvičí, a tím taky rychleji rozvíjí. Aplikace ho také podporuje v tom, aby cvičil pravidelně v menších intervalech, než nárazově před hodinou. Učitel může skrze aplikaci získat taky důležitou zpětnou vazbu, jestli žák doma cvičil (co a kolik času) nebo ne.

V současné testovací fázi je aplikace spojena s učitelem, který vytváří pro žáka cvičení. Vybírá stupnice a množství způsobů jejich realizování, ať už po technické (technické variace, akordy...), nebo interpretační stránce (artikulace, rytmizace). Může zadávat i kreativní a zábavné aktivity, které přímo na stupnice navazují (Hudební hry...).

Při dalším cvičení písniček, etud, technických cvičení... může zadávat rychlost požadované interpretace, transponovat noty a opět pro přitažlivost cvičení použít kreativní a zábavné hry. Další důležité funkce jsou učení se intonace, not nebo rytmu skladby. Při zadávání každého cvičení (stupnice, písnička...) může učitel zadat i požadovanou délku její cvičení. Ta se bude žákovi automaticky odpočítávat podle jeho hraní. Další doplňkové informace, které se dítě učí při práci s aplikací, jsou z oblasti hudební nauky a dějin hudby.